AVAY –  DUYỆT VAY SIÊU TỐC

Lãi suất 28% năm

Y/c thu nhập 4.5 triệu

Thời gian vay từ 12 – 36 tháng

Hạn mức vay lên đến 80 triệu, không cần tài sản thế chấp

Thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong vòng 3 – 5 ngày làm việc

ĐĂNG KÝ VAY

AVAY –  DUYỆT VAY SIÊU TỐC

Lãi suất 28% năm

Y/c thu nhập 4.5 triệu

Thời gian vay từ 12 – 36 tháng

Hạn mức vay lên đến 80 triệu, không cần tài sản thế chấp

Thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong vòng 3 – 5 ngày làm việc

ĐĂNG KÝ VAY

AVAY –  DUYỆT VAY SIÊU TỐC

Khoản vay

15

triệu

Lãi suất

12%

năm

  • Lãi suất 28% năm
  • Yêu cầu thu nhập 4.5 triệu
  • Thời gian vay từ 12 – 36 tháng
  • Hạn mức vay lên đến 80 triệu, không cần tài sản thế chấp
  • Thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong vòng 3 – 5 ngày làm việc
ĐĂNG KÝ VAY